เรื่องเพศเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งที่เด็กควรได้เรียนรู้เช่นเดียวกับความรู้ด้านอื่นๆ เป็นส่วนหนึ่งของทักษะชีวิต เพื่อให้พัฒนาตนเองไปตามวัย มีชีวิตได้อย่างมีความสุขและปลอดภัย การสอนด้วยตัวเองให้ผลดีกว่าการที่ปล่อยให้ลูกไปเรียนรู้จากหนังxฝรั่ง ซึ่งเราไม่รู้เลยว่าหนังxฝรั่งที่ลูกดูมันจะมีเนื้อหาอย่างไรบ้าง

การสอนลูกเรื่องเพศ เริ่มต้นจากที่บ้าน
1. พ่อแม่เป็นแบบอย่างของการเป็นพ่อแม่ที่ดี เด็กจะเรียนรู้บทบาทของเพศจากพ่อแม่ เด็กผู้ชายเรียนรู้บทบาททางเพศชายจากพ่อ เด็กผู้หญิงเรียนรู้บทบาททางเพศจากแม่ การเป็นพ่อแม่ที่ดีจะช่วยให้เด็กมีทัศนคติที่ดีต่อครอบครัว ได้เห็นตัวอย่างของการดำเนินชีวิตครอบครัวที่อบอุ่น และการมีต้นแบบที่ดี เมื่อเติบโตไปจนถึงวัยที่จะมีครอบครัว ก็จะเลือกคู่ครองที่ดี และมีวิจารณญาณที่จะเลือกใช้หนังxฝรั่งในการระบายอารมณ์ทางเพศ มากกว่าจะคุกคามทางเพศกับคนอื่น
2. ทุกคนในสังคม มีส่วนช่วยในการสอนเรื่องเพศแก่เด็กและวัยรุ่น โดยการเป็นตัวอย่างที่ดี ไม่ยอมให้มีการละเมิดเด็ก ไม่ควรให้เด็กได้รับสื่อที่ยั่วยุกระตุ้นทางเพศ ไม่เปิดโอกาสให้เด็กมั่วสุมทางเพศ หรือมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ป้องกันการใช้ยาเสพติดที่จะทำให้เกิดเพศสัมพันธ์ได้ง่าย การเรียนรู้เรื่องเพศที่ดี จะช่วยให้เด็กเรียนรู้อย่างถูกต้อง ไม่ไปเรียนรู้เองซึ่งอาจเรียนรู้แบบเสี่ยงหรือกระตุ้นทางเพศมากเกินไป มีทัศนคติที่ดีต่อเรื่องเพศ และเป็นพ่อแม่ต่อไปได้ดี ถึงแม้เด็กส่วนใหญ่จะรู้จักหนังxฝรั่งตั้งแต่อายุยังน้อย การที่ปล่อยให้เด็กเรียนรู้จากหนังxฝรั่งส่งผลเสียมากกว่าผลดี
3. พ่อแม่ทำงานร่วมกับครู ในเชิงป้องกันปัญหาเรื่องเพศ โดยเฉพาะในวัยรุ่น เช่นการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การถูกละเมิดทางเพศ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และช่วยให้วัยรุ่นเรียนรู้ชีวิตได้อย่าง ถูกต้อง เช่น ชายชอบหญิง ชายชอบชาย หญิงชอบชาย หญิงชอบหญิง คนที่ชอบได้ทั้งสองเพศ หรือ ชายหญิงที่มีพฤติกรรมข้ามเพศ หรือคนที่เปลี่ยนเพศ ไม่คิดว่าเป็นความผิดปกติทางจิตใจที่น่าอับอาย และเข้าใจว่าการดูหนังxฝรั่งเกย์ การดูหนังxฝรั่งเลสเบี้ยน ไม่ใช่เรื่องผิดปกติ
4. สอนลูกเรื่องเพศตามวัย
– อายุ 0- 3 ขวบ ควรช่วยให้ลูกรับรู้ว่าตนเองเป็นเพศใด หญิงหรือชาย ฝึกให้ดูแลรักษาทำความสะอาดร่างกาย และอวัยวะเพศ
– วัยอนุบาล 3-6 ขวบ กำกับให้ลูกแสดงบทบาทให้ตรงตามเพศ ทั้งการแต่งกายการเล่นและทำกิจกรรมต่างๆ พ่อควรใกล้ชิดกับลูกชาย แม่ควรใกล้ชิดกับลูกสาว ฝึกดูแลความสะอาดอวัยวะเพศตนเอง และสอนข้อควรระวัง เช่น การแต่งกาย การระวังไม่ให้ใครมาละเมิดทางเพศ
– วัยประถม เน้นบทบาทและทำหน้าที่ให้ตรงตามเพศตนเอง
– วัยมัธยม หรือวัยรุ่น เรียนรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายที่เริ่มเป็นหนุ่มสาว ความรู้สึกทางเพศ และการจัดการกับอารมณ์เพศ เข้าใจเรื่องความหลากหลายทางเพศและยอมรับได้ เลือกเพื่อนต่างเพศได้อย่างปลอดภัย เรียนรู้การมีความสัมพันธ์แบบแฟน เลือกแฟนได้ดี มีขอบเขตที่ปลอดภัย